Home » 360_graden_organisatiebarometer

360°-organisatiestressbarometer

Waar is de 360°-organisatiestressbarometer voor ontwikkeld?

Wanneer we met een HR-afdeling of directie spreken, krijgen we vaak te horen dat men niet weet hoe langdurig verzuim door stress en burn-out ontstaat en wat ze eraan kunnen doen. Of ze er überhaupt iets aan kunnen.

Ook horen we van de werknemers geregeld: "De directie luistert toch niet naar ons. Waarom zouden we dan wat zeggen. Als het te erg wordt zoeken we toch een andere baan!" Dat is een gemiste kans voor de organisatie. Het betekent dat medewerkers - die veel waarde aan de organisatie toevoegen - makkelijk ergens anders aan de slag kunnen, weggaan. Dat zijn juist de medewerkers die je als organisatie graag wilt behouden en niet kwijt wilt. En verlies van waardevolle medewerkers betekent dat de organisatie steeds zwakker wordt.

De 360º-organisatiestressbarometer is ontwikkeld zodat organisaties de vinger op de zere plek(ken) kunnen leggen.
De barometer geeft antwoord op de volgende 3 vragen:

 • Hoe komt het dat mijn personeel uitvalt en wat moet ik doen om dat te voorkomen?
 • Hoe komt het dat mijn personeel wegloopt en wat moet ik doen om ze vast te houden?
 • Welke invloed heb ik op de duurzaam inzetbaarheid van mijn personeel?

 

PBOP 360-gradenorganisatiestressbarometer
Hoe werkt 360°-organisatiestressbarometer in uw organisatie?

U krijgt per niveau in uw organisatie inzicht in de factoren die burn-out kunnen veroorzaken. Dit zijn de niveaus:

 • Directie
 • HR
 • Leidinggevenden
 • Collega’s
 • Medewerkers
Informatie per niveau

Per niveau krijgt u de volgende informatie:

 • Welke factoren veroorzaken in uw organisatie verzuim veroorzaken
 • Welke oplossingen zijn er voor de factoren
 • Een kosten- en batenanalyse per oplossing per factor
 • Bepalen van huidige en gewenste situatie per factor
 • Plan van aanpak voor realiseren gewenste situatie en
 • Borging van de resultaten op de korte en de lange termijn
 • Wat speelt er binnen uw organisatie?
 • Op welke niveaus in de organisatie speelt dit?
 • Waarom speelt dit een negatieve rol?
 • Hoe kan dit opgelost worden?