Home » Blog

Risicoinventarisatie

Ondernemen is risico nemen. Dat weet u als geen ander. In de week van de RI&E van 21-25 juni wordt veel aandacht aan besteed aan risicoinventarisatie.
De RI&E verplicht u tot het in kaart brengen van alle risico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een actieplan. Op de site van de RI&E vindt u informatie hoe u dit kunt regelen.

Evelien Wieringa, organisatiestressdeskundige, heeft meer dan 25 jaar ervaring als IT-consultant in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De combinatie van haar werkervaring en haar gedegen kennis van burn-outpreventie hebben geleid tot de 360°-organisatiestressbarometer.

PBOP ondersteunt met deze tool het in kaart brengen van de mentale risico’s. De tool is tot stand gekomen door een combinatie van ZDT (de 3 basisbehoeftes van elke werknemer) en de theorie van Maslach (6 organisatiestressfactoren). Met deze tool brengen wij samen met u in kaart waar de risico’s liggen (huidig), bespreken wij waar verbeterpunten liggen (wens) en zorgen wij voor een stappenplan aan de hand waarvan u aan de slag kunt.
Trots dat we versie 2.0 van de tool hebben gelanceerd onlangs. We zijn op zoek naar een aantal bedrijven die met ons deze nieuwe versie willen testen. Durft u zich aan te melden voor de pilot?

Week van de RI&E 2021

De week van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is dit jaar van 21 tot en met 25 juni.

Voor veel bedrijven is het werk ingrijpend veranderd. Een nieuwe manier van werken met andere risico’s door thuiswerken, maar ook door werkdruk in de werkomgeving. Bent u voorbereid op de gezondheidsrisico’s? Heeft u het plan van aanpak hiervoor klaar? Volg de Week van de RI&E, meld u aan voor de nieuwsbrief RI&E en zorg dat u geïnformeerd blijft.

Weet u niet zeker of u RI&E-plichtig bent, doe de check.

Vanuit PBOP zijn we uiteraard ook bezig met het gezond houden van uw organisatie en uw medewerkers. Wij werken vanuit de ZDT-gedachte, waarbij verbondenheid, autonomie en competenties een grote rol spelen. Een veilige werkomgeving volgens de RI&E sluit hierbij perfect aan. Meer weten hoe wij uw organisatie gezond houden? Neem nú contact op.

Thermometers

We hebben het allemaal wel eens: een dag dat het je even niet mee zit. Wellicht voel je je een beetje snifferig, ben je moe omdat je slecht hebt geslapen of ben je prikkelbaar.
Meestal verdwijnen klachten als deze weer als je beter hebt geslapen of als de zon schijnt, je een complimentje krijgt: iets positiefs zorgt dat je weer beter in je vel zit.
Maar wat nou als je dit vaker constateert. De sport die je beoefent en erg leuk vond, valt je zwaarder dan normaal. Je voelt je vaker dan normaal gespannen, geen zin in je werk, pieker je vaker.
Als je flink de griep hebt en de dokter belt, is vaak de vraag of je koorts hebt. Met de thermometer kun je je temperatuur opmeten en weet je of je koorts hebt.
Maar als je teveel stress ervaart kun je dit slecht meten. De koortsthermometer biedt geen uitsluitsel.

 

Stressthermometer pbop
Stressthermometer pbop

Wij hebben een vragenlijst, die wij de ‘stressthermometer’ hebben genoemd. Daarin benoemen wij 45 punten die – als ze frequent voorkomen – kunnen duiden op teveel aan stress. Dat geldt eigenlijk wanneer je 7 of meer punten met ‘ja’ beantwoordt, waarbij je kijkt over een periode van een maand.
Ik zeg met nadruk ‘kunnen duiden’ omdat wellicht de afgelopen maand ook een bijzondere periode is geweest. En misschien werkt jouw interne stressmanagement gewoon heel goed, zodat je jouw stressperiodes kunt opvangen en verwerken.
Vergeet niet: niet alle stress is verkeerd of fout. Je hebt soms wat stress nodig om te kunnen functioneren, zowel privé als op je werk. Het gaat erom dat je je stress na die periode weer afbouwt.
Twijfel je of ben je nieuwsgierig naar wat de ‘stressthermometer’ je vertelt, vul deze dan geheel vrijblijvend in op onze website. Als je een gratis analyse wilt, vul dan je naam en e-mailadres in. Je kunt daarna nog altijd bedenken of je met ons in gesprek wilt.

Klik hier om de Stressthermometer te openen

Week van de werkstress 2020: ‘Creativiteit’

Vandaag alweer de laatste dag van de Week van de Werkstress. Het dagthema is "Creativiteit".

Dit afgelopen jaar heeft veel ondernemers genoopt ontzettend creatief te zijn. Je hebt gebruik moeten maken van alle creativiteit en innovatief vermogen van jezelf en je medewerkers om het hoofd boven water te houden. Wees trots op wat je in korte tijd hebt bereikt en draag dat uit. Tips voor nog meer creativiteit:

 • Sta open voor ideeën: open bijvoorbeeld een ideeënbus. Laat ideeën beoordelen door werknemers uit alle lagen van de organisatie en voer de meest veelbelovende uit.
 • Geef de ruimte aan werknemers om met innovatie bezig te zijn. Door deze ruimte zal men werkprocessen weten te optimaliseren. Stimuleer out-of-the-box denken.
 • Zorg voor een veilige en inspirerende omgeving. Zo’n omgeving stimuleert meedenken met de organisatie.
 • Start een competitie voor innovatie. Laat afdelingen, teams samen innovatieve ideeën ontwikkelen. Positief neveneffect is teambuilding en werktrots.

We sluiten de week van de werkstress af met een tip. Meld je aan voor dagvanhetwerkplezier.nl. Het is gestart vanuit de positieve en creatieve benadering hoe met werkstress om kan worden gegaan. Schrijf je in en ga creatief aan de slag met werkplezier.

#blijfinbalans #creativiteit #positiviteit

Week van de werkstress Creativiteit PBOP

Download alle dagthema's 2020

Week van de Werkstress 2020: ‘Grip’

Het thema van dag 4 van de Week van de Werkstress is "Grip".
Hoe houd je als leidinggevende grip op je bedrijf, je afdeling of je team? Op welke manier doe je dat? Ben je taakgericht, relatiegericht of allebei?
Tips om meer grip te krijgen op je medewerkers zodat je beter inzicht krijgt bij wat er speelt.

 1. Drink eens elke maand een half uurtje koffie met iedere medewerker (of online). Heb het dan alleen over hoe het met iemand gaat. Niet over werk maar over dat wat er speelt. Hoe iemand zich voelt. Luister echt naar de ander. Wanneer jij oprecht geïnteresseerd bent in de ander zul je veel beter kunnen zien hoe het echt met iemand gaat en kun je uitval door burn-out voor zijn.
 2. Houd een vinger aan de pols door zichtbaar te zijn. Laat je zien op werkvloer. Toon je interesse en je zult veel meer te weten komen over wat er speelt en er tijdig op in kunnen spelen.
 3. Vraag waar medewerkers goed in zijn, wat ze leuk vinden om te doen qua werkzaamheden. Kijk of je wellicht taken kunt uitruilen. Waar de ene medewerker goed in is en leuk vindt, ligt wellicht op het bordje van iemand anders. Wanneer jij weet wat de sterke en zwakke punten van je team zijn kun je grip creëren door taken te ruilen. Taken zullen dan minder stress geven en sneller gereed zijn. Dat geeft jou enorm veel #grip.
Week van de werkstress 2020 Grip PBOP

Download alle dagthema's 2020

Week van de Werkstress 2020: ‘Ontwikkeling’

Dag 3 van de Week van de Werkstress heeft als dagthema "Ontwikkeling".
Van “Focus” op maandag, naar “Samenwerking” op dinsdag naar “Ontwikkeling”.

Ontwikkeling helpt om doelen te realiseren. Weet jij waar jouw medewerkers energie van krijgen? Jezelf ontwikkelen en jezelf competent voelen geeft enorm veel energie en vermindert de kans op een burn-out. Wat jij als manager kunt doen is je medewerkers te faciliteren in datgene waarin zij zich willen ontwikkelen. Sta achter ze, motiveer en stimuleer ze.

 • Gebruik als uitgangspunt iemand sterker laten worden waar hij goed in is, iets wat energie geeft.
 • Maak van een 7 een 9 in plaats van een 4 een 6 te willen maken.
 • Een taak waar iemand goed in is, geeft energie en maakt het makkelijker en leuker om iets bij te leren. Iets waar iemand slecht in is kost veel energie om te verbeteren.
 • Laat dat een andere medewerker oppakken die daar wel goed in is en die taak leuk vindt.
 • Zo verdeel je gelijk de taken beter en vermindert het werkstress doordat iedereen doet waar hij of zij energie van krijgt en goed in is en dat zorgt voor balans.

#blijfinbalans #focus #samenwerken #energie #ontwikkeling

Week van de werkstress 2020 Ontwikkeling - Energie PBOP

Download alle dagthema's 2020

Week van de Werkstress 2020: ‘Samenwerking’

Het dagthema van de Week van de Werkstress is "Samenwerking". Op maandag hebben we gekeken naar "Focus": bovenaan de ladder staan om je doel ‘in balans blijven’ goed te overzien.
Je medewerker alleen de trap opsturen kan wiebelig zijn en afleiden van het einddoel. Wanneer jij je medewerkers ondersteunt en begeleidt in de transitie ontstaat er een wij-gevoel. Samen naar oplossingen zoeken stimuleert het oplossend vermogen en maakt duidelijk dat hij of zij er niet alleen voor staat.
Een 5-tal tips om je medewerkers te helpen in balans te blijven.

 1. Zoek actief verbinding met alle medewerkers. Geef ook extra aandacht aan medewerkers die nog niet zo lang in dienst zijn en aan jongeren. Betrek hun bewust bij de groep.
 2. Stimuleer onderling contact met collega’s. Verbinding zorgt ervoor dat men elkaar ondersteunt.
 3. Bevorder onderlinge afhankelijkheid door groepsdoelen te stellen. Groepsdoelen stimuleert mensen om samen te werken
 4. Zorg voor een positief klimaat. Wees je ook bewust van eventueel pestgedrag en acteer daarop.
 5. Communiceer in de hele organisatie dat in balans blijven en burn-outpreventie als belangrijk wordt gezien. Start bijvoorbeeld een ideeënbus hoe medewerkers en de daarmee de organisatie in balans kunnen blijven.

#Samenwerking #focus #blijfinbalans

Week van de werkstress 2020: Samenwerking PBOP

Download alle dagthema's 2020

Week van de Werkstress 2020: ‘Focus’

Het thema van vandaag is ‘Focus’. Het herstellen van de balans begint met focus. Focus op het einddoel. Wat wil je zakelijk en privé bereiken? Als metafoor gebruiken we een ladder. Wanneer je bovenaan de ladder staat kun je het einddoel zien en bijna aanraken. Focus houdt in dat je je niet laat afleiden van je doel. Hoe doe je dat? Hoe houden je medewerkers focus in deze lastige Corona-periode.

Vijf tips:
 1. Zorg voor een rustige omgeving. Verwijder afleidingen. Maak duidelijke afspraken als je thuiswerkt wanneer je wel en niet gestoord kunt worden. Help medewerkers dit te bereiken.
 2. Schenk aandacht aan belangrijke zaken. Organiseer een training voor medewerkers die het lastig vinden hun tijd goed in te delen, bijvoorbeeld de Eisenhower-matrix.
 3. Wees oprecht geïnteresseerd in de doelen van je medewerkers. Ondersteun medewerkers hun doelen te bereiken.
 4. Leer medewerkers hun eigen grenzen aan te geven (‘nee’ zeggen). Dat zorgt ervoor dat deadlines gehaald worden en stress vermindert.
 5. Promoot actief een gezonde levensstijl (slapen, eten, bewegen). Een gezond lichaam (brein) kan veel beter met stress omgaan. Hoe gezonder het brein hoe beter het met stress omgaat.

De opbrengst van gezondheidsbevorderende programma’s in bedrijven ligt boven de 50%.

#focus

Week van de werkstress 2020 Focus PBOP

Download alle dagthema's 2020

Blijf in Balans! – week van de werkstress 2020

De komende week zullen we elke dag aandacht vragen voor werkstress.

In 2017 realiseerde ik me dat ik op de rand van een burn-out balanceerde. Wat ik nodig had was terug in te balans komen, mijzelf weer sterk te maken.

Balans heeft volgens 'Van Dalen' de betekenis ‘tweearmige weegschaal'. Waar staan die armen dan voor als we kijken naar het thema ‘Blijf in Balans!'?

Het staat voor (in)spanning versus ontspanning. Stress en spanning is iets waar ons lichaam van nature supergoed mee om kan gaan. We presteren vaak beter als er een uitdaging aan ten grondslag ligt. Het wordt pas een probleem als er geen ontspanning tegenover staat. Je kunt stress vergelijken met een elastiek. Heel erg rekbaar en wanneer de spanning afneemt komt het elastiek weer in zijn oorspronkelijk vorm terug. Dit kan bijna oneindig worden herhaald. Maar als je het elastiek blijf uitrekken en uitrekken zonder ontspanning komt er een moment dat zelfs het elastiek breekt (burn-out).

Het is een hele lange weg terug naar herstel als het elastiek eenmaal gebroken is. Laat het je medewerkers en jezelf niet overkomen doe komende week mee en bekijk wat jij kunt doen om de balans te herstellen.

#blijfinbalans #burnout

Lees alle dagthema's:

Download alle dagthema's 2020