Home » RIE-2021

Categorie: RIE-2021

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 2021

Risicoinventarisatie

Ondernemen is risico nemen. Dat weet u als geen ander. In de week van de RI&E van 21-25 juni wordt veel aandacht aan besteed aan risicoinventarisatie.
De RI&E verplicht u tot het in kaart brengen van alle risico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een actieplan. Op de site van de RI&E vindt u informatie hoe u dit kunt regelen.

Evelien Wieringa, organisatiestressdeskundige, heeft meer dan 25 jaar ervaring als IT-consultant in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De combinatie van haar werkervaring en haar gedegen kennis van burn-outpreventie hebben geleid tot de 360°-organisatiestressbarometer.

PBOP ondersteunt met deze tool het in kaart brengen van de mentale risico’s. De tool is tot stand gekomen door een combinatie van ZDT (de 3 basisbehoeftes van elke werknemer) en de theorie van Maslach (6 organisatiestressfactoren). Met deze tool brengen wij samen met u in kaart waar de risico’s liggen (huidig), bespreken wij waar verbeterpunten liggen (wens) en zorgen wij voor een stappenplan aan de hand waarvan u aan de slag kunt.
Trots dat we versie 2.0 van de tool hebben gelanceerd onlangs. We zijn op zoek naar een aantal bedrijven die met ons deze nieuwe versie willen testen. Durft u zich aan te melden voor de pilot?

Week van de RI&E 2021

De week van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is dit jaar van 21 tot en met 25 juni.

Voor veel bedrijven is het werk ingrijpend veranderd. Een nieuwe manier van werken met andere risico’s door thuiswerken, maar ook door werkdruk in de werkomgeving. Bent u voorbereid op de gezondheidsrisico’s? Heeft u het plan van aanpak hiervoor klaar? Volg de Week van de RI&E, meld u aan voor de nieuwsbrief RI&E en zorg dat u geïnformeerd blijft.

Weet u niet zeker of u RI&E-plichtig bent, doe de check.

Vanuit PBOP zijn we uiteraard ook bezig met het gezond houden van uw organisatie en uw medewerkers. Wij werken vanuit de ZDT-gedachte, waarbij verbondenheid, autonomie en competenties een grote rol spelen. Een veilige werkomgeving volgens de RI&E sluit hierbij perfect aan. Meer weten hoe wij uw organisatie gezond houden? Neem nú contact op.