Home » Details stappenplan organisatietaart

Het stappenplan dat wij voorstellen

Onze aanpak is gebaseerd op deels e-learning en aanvullende training op locatie.
Voordeel is dat:

  • deelnemers deels in eigen tijd de e-learning kunnen volgen;
  • de algehele voortgang van de deelnemers door PBOP te volgen is;
  • deelnemers datgene kunnen gebruiken wat bij hen past en werkt;
  • de kosten voor de organisatie een heel stuk lager zijn.
Stap 1: Deelnemers volgen eerste 2 blokken e-learning

Het eerste blok e-learning geeft de deelnemer inzicht in en kennis over wat stress is, hoe stress werkt en waar je stress voor nodig hebt.

Het tweede en grootste blok van deze e-learning richt zich op het herkennen van stress. De deelnemer gaat leren over wat stress nu eigenlijk met hem of haar persoonlijk doet en hoe de deelnemer stress herkent bij zichzelf. Daarnaast leert de deelnemer om stress bij anderen op te merken. Dit zal helpen ook de eigen signalen beter te herkennen. De deelnemer krijgt inzichtelijk op welke momenten, bij welke personen en in welke situaties negatieve stress bij hem of haar ontstaat.

Men voert in deze stap ook het stressbronnenonderzoek uit. Dit onderzoek voert men binnen de e-learning uit. Het stressbronnenonderzoek richt zich op verschillende gebieden, namelijk privé, werkinhoud, organisatie, werkomstandigheden, leidinggevende, werksfeer en persoonlijkheid. In stap 2 bespreken we per deelnemer de uitkomsten van dit onderzoek.

pbop-taart-v17_blok 1
Stap 2: Bespreken stressbronnenonderzoek en start blok 3 e-learning

In deze tweede stap bespreken wij de uitkomsten van het stressbronnenonderzoek. Wij maken een analyse per deelnemer. Deze analyse bespreken wij telefonisch met elke deelnemer (ongeveer 30 minuten). Wij achterhalen waar men tegenaan loopt en waar men ondersteuning bij kan gebruiken. Op basis van dit gesprek en de uitkomst van het stressbronnenonderzoek zullen wij de deelnemer adviseren welke onderdelen uit blok 3 van de e-learning hij of zij het beste kan volgen.
Uiteraard staat het de deelnemer vrij om alle onderdelen uit de e-learning te volgen.
In blok 3 leert de deelnemer effectief met stress om te gaan dit hebben we onderverdeeld in drie hoofdblokken, te weten:

    • Doen: De deelnemer gaat die activiteiten uitvoeren die de stress bij hem of haar wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn: stressdagboek, ontspanningsoefeningen, timemanagement, grenzen stellen, bespreekbaar maken van stress, SMART-actieplan aanpakken stressoren.
    • Leren: De deelnemer leert gebruik te maken van tools en oplossingen die stress verminderen en/of wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn: conflicten oplossen, stoppen met piekeren, oplossingsgerichte stresscoping en assertiviteit leren.
    • Denken: De deelnemer leert zijn of haar gedachten te gebruiken om zichzelf te helpen effectief met de stress om te gaan. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met angsten, belemmerende gedachten ombuigen, chaos in je hoofd verminderen, kernkwaliteiten inzetten.

Deelnemers kunnen ook gebruik maken van de e-buddy. Deze tool helpt bij het bewaken van de voortgang van de leerdoelen. Ook is het gebruikelijk dat we 2 collega’s aan elkaar koppelen waarmee ze elkaars buddy zijn. Elke deelnemer heeft zowel zelf een buddy maar is ook buddy voor een andere deelnemer. Dit versterkt het teamgevoel en men kan elkaar makkelijker ondersteunen.

pbop-taart-v17_blok 2 alleen
pbop-taart-v17_blok 3 alleen
Stap 3: Voortgangsgesprek deelnemers

Deelnemers hebben de mogelijkheid om via de e-learning zelf vragen te stellen aan de vaste begeleider.

Verder plannen we één of twee voortgangsgesprekken van 20 minuten per deelnemer over zijn of haar specifieke leerdoelen of om te achterhalen of men tegen iets anders aanloopt. Door het voeren van deze gesprekken vergroten we de effectiviteit van de e-learning.

pbop-taart-v17_blok 4 alleen
Stap 4: Bepalen onderwerpen halve trainingsdag op locatie

In deze stap inventariseren wij onder de deelnemers de behoefte voor specifieke onderdelen voor de halve trainingsdag op locatie.
Wij bereiden deze halve trainingsdag op maat voor. Wij vragen de deelnemers zich voor te bereiden op trainingsdag middels een aantal korte opdrachten.
We plannen in overleg met u de datum voor halve trainingsdag.

De deelnemers hoeven de e-learning niet volledig gevolgd te hebben voordat de halve trainingsdag wordt voorbereid. Er is in blok 3 meer dan 30 uur aan materiaal beschikbaar wat doorlopen kan worden. Deelnemers kunnen tot een jaar na de start nog gebruik blijven maken van de e-learning. Ook krijgen zij nieuwe modules automatisch toegewezen.

Stap 5: Uitvoeren van de halve trainingsdag

Trainingsdag: op uw locatie of onze locatie.

pbop-taart-v17_blok 5 alleen
Stap 6: Nabespreking en borging

Na de trainingsdag spreken we het project met u na.

Ook bespreken we graag het borgingsplan met u, zodat de opgedane kennis behouden blijft en gedeeld kan worden. Wij stellen onze tool ‘Borgingsplan’ hiervoor beschikbaar.

pbop-taart-v17_blok 6 alleen
Voorstel tijdpad

Afhankelijk van de startdatum en in overleg met u:

pbop_Stappenplan in tijd_offerte_v2