Home » Kosten van een burn-out

Kosten van een burn-out

De laatste studie van TNO geeft aan dat de kosten voor uw organisatie van een werknemer die burn-out raakt minimaal 60.000 euro is. En dit bedrag is nog zonder de kosten van inhuur van een vervanger.

En dat zijn alleen maar de financiële kosten. Er zijn veel meer kosten die spelen bij een burn-out.

  • Klanttevredenheid daalt door minder tijd voor service
  • Collega’s moeten extra werkzaamheden uitvoeren
  • Verslechterende sfeer; meer verloop
  • Minder goed vasthouden net ingewerkt personeel

Om een beeld te geven van de kosten van ziekteverzuim bij één medewerker gedurende één jaar, vult u de informatie in op deze website: http://www.verzuimkosten.nl/.

Het invullen kost niet meer dan een paar minuten. In deze tool zijn ook de vervangingskosten meegerekend. De berekeningen zijn gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS en worden regelmatig geactualiseerd.