Home » Pilot-project 360°-organisatiestressbarometer

Pilot-project 360°-organisatiestressbarometer

Doe mee aan de Pilot 360°-organisatiestressbarometer!
Wij zijn trots op de nieuwe versie 2.0 van onze 360°-organisatiestressbarometer. We zijn op zoek naar 3 organisaties in verschillende bedrijfsgroottes om samen met ons de nieuwe tool in gebruik te nemen en te testen. Durft u zich aan te melden?

Wat meet de 360°-organisatiestressbarometer?

De tool meet 6 organisatiefactoren per niveau in de organisatie. Het zijn de organisatiefactoren:

  • werkdruk,
  • werksfeer,
  • waardering,
  • bevoegdheden,
  • waarden
  • rechtvaardigheid.

Binnen de hoofdfactoren worden deelgebieden gemeten die directe impact hebben op de medewerker. Bijvoorbeeld leiderschapsstijl, invloed op beslissingen, taakidentiteit, conflicten, vertrouwen, samenwerking en pesten.

Hoe werkt het?

Een afdeling of een hele organisatie kan zich aanmelden. Na de aanmelding komen wij langs voor een kennismakingsgesprek. Op basis daarvan maken wij een planning en stemmen de verwachtingen op elkaar af.

We nemen - afhankelijk van het aantal afdelingen en de grootte van de organisatie - een aantal persoonlijke interviews af. Daarnaast krijgen alle medewerkers van de afdeling of de organisatie een online vragenlijst, toegespitst op hun niveau in de organisatie.

Wij analyseren de interviews en de uitkomsten van de vragenlijsten. Die analyse resulteert in een bondig verslag per niveau in uw organisatie inzake de huidige stand van zaken ten opzichte van stressfactoren in de organisatie.

Wat krijg de organisatie die meedoet aan de pilot?

U krijgt een bondig verslag, een presentatie en een adviesgesprek over de bevindingen per niveau in de organisatie aangaande de huidige situatie.
De gegevens per medewerker worden niet openbaar gemaakt.
Samen bepalen we uw gewenste situatie.

Wat verwachten we van de organisatie die aan de pilot meedoet?

We gaan er vanuit dat u uw medewerkers motiveert tot het invullen van de vragenlijsten en dat u het afnemen van de interviews faciliteert.

Wat zijn de kosten voor de organisatie?

Uw organisatie kan kosteloos meedoen met de pilot tot en met het adviesgesprek.

PBOP 360-gradenorganisatiestressbarometer per niveau

Meer informatie?

Bel ons vandaag nog voor meer informatie over de 360°-organisatiestressbarometer.