Home » Vragenlijst: domeinen

Vragenlijst: Bedrijfsdomeinen

Veranderdoelstellingen organisatie

Op welke domeinen wenst u dat uw organisatie zich verder ontwikkelt?

Hieronder treft u een korte vragenlijst voor uw bedrijf aan.

U kunt bij elk domein aangeven wat het belang van dit domein voor uw organisatie op een schaal van 1 tot 10. Waarbij 1 niet belangrijk en 10 het belangrijkste voor uw organisatie is.

Wanneer u op de Verzend-knop klikt, ontvangt u van ons een reactie op uw score. Wij geven dan aan welke stappen u zou kunnen ondernemen om deze doelstellingen te realiseren. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Tevredenheid van medewerkers
Bedrijfscultuur
Gebruik van Organisatieontwikkeling (OO) bij verandering
Formele en informele communicatie
Vertrouwen op de werkvloer tussen medewerkers, afdelingen, leidinggevenden
Leidinggevenden met specifieke skills (hoge EQ)
Autonomie van de medewerkers (per individu verschillende behoefte)
Rol en taak onduidelijkheid of inconsistentie ervan
Scholing en training medewerkers (stress door te weinig kennis)
Selectie personeel passend bij de organisatie
Onbalans tussen beschikbare middelen en eisen van de taak (individu) 
Realistische, uitdagende doelen stellen
Manier van omgaan met weerstand
Omgaan met belemmeringsstress van werknemers
Feedback geven op uitgevoerde werkzaamheden 
Tevredenheid van medewerkers vergroten
Tevredenheid van klanten vergroten
Winstgevendheid vergroten
Creativiteit en innovatie vergroten
Klantgerichtheid van het personeel vergroten
Kwaliteit van dienst of product vergroten
Minder fouten maken
Motivatie verhogen
Communicatie en samenwerking verbeteren
Werkongevallen voorkomen
Acceptatie van en betrokkenheid bij veranderingen vergroten
Behouden van talentvolle medewerkers
Vroegtijdig signaleren van probleempunten in het processen
Verzuim verlagen